تاریخ : دوشنبه, ۱۷ مرداد , ۱۴۰۱ 11 محرم 1444 Monday, 8 August , 2022

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی البرز_شهرام صیادی_کرونا

27خرداد
البرز همچنان بدون فوتی کرونا
سرپرست ‌دانشگاه علوم پزشکی البرز:

البرز همچنان بدون فوتی کرونا

سرپرست ‌دانشگاه علوم پزشکی البرز گفت: البرز همچنان بدون فوتی کرونا است.

05خرداد
تکرار روزهای بدون فوتی کرونا در البرز/بستری ۶۹ نفر در مراکز درمانی
رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز:

تکرار روزهای بدون فوتی کرونا در البرز/بستری ۶۹ نفر در مراکز درمانی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز گفت: خوشبختانه در ۲۴ ساعت گذشته مورد فوت قطعی در استان ثبت نگردیده است و مجموع جانباختگان این بیماری در استان همچنان ۶۸۳۴ نفر می باشد.

30اردیبهشت
البرز باز هم فوتی نداشت
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی البرز:

البرز باز هم فوتی نداشت

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی البرز گفت: در ۲۴ ساعت گذشته مورد فوت از بیمار کووید - ۱۹ در این استان ثبت نشده است.

19اردیبهشت
ثبت یک روز بدون فوتی کرونا در البرز/بستری ۱۵ بیمار کرونایی
سرپرست ‌دانشگاه علوم پزشکی البرز:

ثبت یک روز بدون فوتی کرونا در البرز/بستری ۱۵ بیمار کرونایی

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی البرز با اشاره به اینکهخوشبختانه در ۲۴ ساعت گذشته مورد فوت قطعی دراستان ثبت نگردیده است، گفت: از دیروز تا امروز ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۵ بیمار با علائم ‌كووید ۱۹ در مراكز درمانی استان بستری شده اند.

16اردیبهشت
روز بدون فوتی کرونا در البرز/بستری ۲۵ بیمار کرونایی
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی البرز:

روز بدون فوتی کرونا در البرز/بستری ۲۵ بیمار کرونایی

سرپرست ‌دانشگاه علوم پزشکی البرز با اشاره به اینکه خوشبختانه در ۲۴ ساعت گذشته مورد فوت قطعی دراستان ثبت نگردیده است، گفت: از دیروز تا امروز ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۲۵ بیمار با علائم ‌كووید ۱۹ در مراكز درمانی استان بستری شده اند.

05اردیبهشت
ثبت روز بدون فوتی کرونا/بستری ۳۱ بیمار کرونایی در مراكز درمانی البرز
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی البرز:

ثبت روز بدون فوتی کرونا/بستری ۳۱ بیمار کرونایی در مراكز درمانی البرز

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی البرز گفت: از دیروز تا امروز ۵ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۳۱ بیمار با علائم كووید ۱۹ در مراكز درمانی استان بستری شده اند.

03اردیبهشت
امروز هم فوتی کرونایی در البرز نداشتیم
سرپرست ‌دانشگاه علوم پزشکی البرز:

امروز هم فوتی کرونایی در البرز نداشتیم

سرپرست ‌دانشگاه علوم پزشکی البرز گفت: یک روز دیگر بدون فوتی کرونا در البرز رقم خورد.

28فروردین
پنجمین روز بدون فوتی کرونا در البرز
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی البرز:

پنجمین روز بدون فوتی کرونا در البرز

سرپرست ‌دانشگاه علوم پزشکی البرز گفت: پنجمین روز بدون فوتی کرونا در البرز رقم خورد.

برچسب ها