جمع آوری سطل‌های زباله

۲۹دی
داستان ادامه دار جمع آوری سطل های زباله از جلو درب منازل
در شورای شهر کرج:

داستان ادامه دار جمع آوری سطل های زباله از جلو درب منازل

داستان جمع آوری سطل های زباله هنوز هم ادامه دارد با توجه به اینکه چند ماهی است که معاونت خدمات شهر اقدام به جمع آوری سطل های زباله فلزی از جلو درب منازل کرده اما هنوز هم برخی از اعضای شورای شهر کرج به این اقدام منتقد هستند دکتر غدیر مهدوی عضو شورای اسلامی شهر گفته که علاوه بر اینکه این طرح، طرح ناقصی است، متاسفانه باعث شدیم که نان خیلی ها به خاطر این طرح بریده شود.

۲۸دی
درآمیخته شدن اطلاع‌رسانی ضعیف و زشت کردن شهر

درآمیخته شدن اطلاع‌رسانی ضعیف و زشت کردن شهر

عملکرد معاونت خدمات شهری شهرداری کرج در بحث اطلاع رسانی برای جمع آوری سطل‌های زباله از درب منازل در کنار نصب بنر روی تیرهای چراغ برق برای آگاهی شهروندان، انتقادهایی را در پی داشته است.